Politica de confidentialitate

Prin navigarea pe website și/sau prin crearea unui Cont și/sau prin plasarea unei programări pe platformă, Utilizatorul, Membrul business sunt informaţi despre Politica noastră de confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

Operatorul de date si persoana împuternicita

În prelucrarea Datelor dumneavoastră personale sunt implicate următoarele persoane:

Scopul prelucrarii datelor:

Prelucrăm date personale ale vizitatorilor paginii de prezentare prin colectarea de e-mail-uri pentru crearea unei baze de date prin intermediul platformei de pre-lansare oladent.ro. Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

În situația în care ați decis să primiți informații despre noutăți și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: informații de marketing despre lansarea platformei, oferte speciale sau cupoane de reducere.

Operator de date:

OLADENT DIGITAL SRL, având sediul în Romania, Dolj, Craiova, Str. Calea Bucuresti, Nr. 191, având CUI: 42813513

Tipul datelor personale procesate:

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

 1. Să vă înregistrați în baza de date oladent.ro:
  • Adresa de e-mail
  • Numar telefon mobil
  • Nume/Prenume
  • Data Nasterii
  • Genul

Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și efectuarea de procese prin intermediul website-ului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale, sau poate viza toate scopurile procesării. În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
 2. Puteți solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră, fără a invoca vreun motiv. O solicitare de ștergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior acesteia. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge email-ul dumneavoastră din baza noastră de date şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 3. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrării. Această opoziție nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. Opoziția înseamnă că vom șterge email-ul dumneavoastră din baza noastră de date şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 4. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucrării. Vom proceda cum doriți. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment şi vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.
 5. În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale.
 6. Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricăreia dintre datele dumneavoastră aflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veți contacta prin intermediul adresei de email de contact, indicând numele și adresa entității către care ne solicitați transferul și scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmați solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor şi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
 7. Ne puteți solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posibil).
 8. În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveți dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicație pentru decizia automată și de a contesta respectiva decizie.
 9. Aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

Avem obligația de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

Durata de pastrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când solicitați ștergerea email-ului dumneavoastră din baza noastră de date. Emailul dumneavoastră poate fi șters atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legătură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea adresei de e-mail: contact@oladent.ro

Incredintarea procesarii datelor

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm programările, spre exemplu să vă introducem în baza de date a medicului stomatolog pe care l-ați ales pentru a vă putea procesa programarea.

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Informatii Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresei de e-mail și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing.

Terte entitatile ce pot primi date cu caracter personal din partea OLADENT DIGITAL SRL