Termeni si Conditii

1. Definitii

Termenii , "oladent", "compania", "site-ul", “platforma”, reprezintă firma OLADENT DIGITAL SRL și serviciile sale oferite prin site-urile care formează rețeaua de site-uri OLADENT.ro, cu sediul principal în Dolj, Craiova, Calea Bucuresti, Nr. 191, și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/1242/2020, cod fiscal 42813513.

Prin termenii “cont business”, “membru business’’, ‘’furnizor’’ înțelegem toate persoanele fizice autorizate și/sau juridice care sunt înregistrate cu un cont de membru business în cadrul site-ului oladent.ro.

Prin termenii “Pacient”, “Utilizator”, “Vizitator” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice ce utilizează serviciile catalogului pentru a intra în contact cu un furnizor( clinica stomatologica sau cabinet stomatologic)

Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni și condiții" sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

2. Acceptarea acordului de utilizare

Acest acord se aplică site-ului oladent.ro, serviciilor și conținutului acestuia.

Site-ul, serviciile și conținutul vă sunt oferite condiționat de acceptarea dumneavoastră fără nici o modificare a condițiilor din prezentul acord. Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul oladent.ro și serviciile oferite prin intermediul lui.

Prin utilizarea site-ului afirmați faptul că ați citit, înțelegeți și sunteti de acord să respectați "Termenii și Condițiile" site-ului. Firma OLADENT DIGITAL SRL poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini.

Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi "Termenii și Condițiile". Folosirea în continuare a serviciilor site-ului OLADENT DIGITAL reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de OLADENT DIGITAL SRL pot face obiectul unor termeni și condiții suplimentare, care vor fi afișate în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi consultate și acceptate înainte de folosirea serviciului.

3. Descrierea serviciilor

Site-ul OLADENT.ro este un catalog online ce oferă servicii de promovare și publicitate furnizorilor de servicii din domeniul stomatologic.

Catalogul este un serviciu de listare online ce ajută utilizatorii să aleagă cel mai potrivit furnizor de servicii pentru nevoile sale dentare/stomatologice. Fiecare furnizor reprezintă o companie/persoana fizica autorizata independentă sau grup de firme și este singurul responsabil pentru serviciile prestate.

Platforma nu oferă nici o garanție a calității sau a performanței serviciilor, precum nici a credibilității sau acurateții informațiilor oferite de către furnizori.

Recomandăm clienților să realizeze o evaluare proprie a furnizorului înainte de a contracta serviciile acestuia. Este responsabilitatea clienților să se asigure că serviciile promovate prin platforma de catre furnizor sunt conform cerințelor acestora, website-ul oladent.ro doar faciliteaza contactul cu furnizorul cu informatiile furnizate de furnizor.

4. Politica de utilizare rezonabila a serviciilor gratuite

Oladent.ro poate oferi anumite tipuri de servicii membrilor săi cu titlu gratuit. Disponibilitatea tipurilor de servicii cu titlu gratuit este limitată ca număr de conturi, dar și în ceea ce privește beneficiile oferite, obiectivul acestora fiind acomodarea membrilor față de utilizarea platformei în vederea achiziționării serviciilor plătibile.

OLADENT DIGITAL SRL îți rezervă dreptul unilateral de a limita posibilitatea folosirii acestor tipuri de servicii.

Dacă echipa OLADENT DIGITAL SRL constată existența utilizării abuzive sau neconformă cu scopul destinat al serviciilor gratuite, își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea acestora către furnizorul aflat în culpă, fără a avea obligația motivării măsurilor întreprinse sau a notificării prealabile în acest sens.

Accesul la unele dintre serviciile OLADENT DIGITAL SRL poate să fie permis doar după plata unui abonament. Plata aferentă unui abonament se va realiza pe bază de factură proformă/factură fiscală, în RON. Accesul la unele dintre servicii este condiționat și nu va fi permis decât după momentul la care se confirmă transferul de bani în contul de persoana juridica a OLADENT DIGITAL SRL. În situația în care se dorește încetarea furnizării serviciului de tip abonament către membrul business, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate. Membrul business are dreptul să notifice în scris OLADENT DIGITAL SRL că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la achiziția abonamentului.

5. Responsabilitatile membrilor platformei

Ca membru business sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați și le puneți la dispoziție în mod public pe site.

Ca membru business, vă obligați să respectați următoarele reguli:

a) Membrul business trebuie să nu introducă adresa unui website (ex: loremipsum.ro) in sectia profil, cu excepția spațiilor desemnate link-urilor externe.

b) Membrul business trebuie să nu se folosească în mod abuziv de următoarele cuvinte cheie atunci când își alege numele profilului: stomatolog, dentist, medic stomatolog, medic dentist sau numele orașului unde își desfășoară activitatea.

c) Membrul trebuie să nu posteze fotografii, filmări, sau orice alte materiale asupra cărora nu deține drepturile de autor;

d) Membrul business trebuie să se asigure că toate informațiile introduse de acesta în cont să fie corecte, complete și adevărate;

e) Membrul business trebuie să introducă datele de contact și informațiile despre acesta doar în câmpurile speciale specifice fiecărui tip de informație din platforma de administrare. Ne rezervăm dreptul să ștergem orice date sau informații care sunt trecute în secțiuni greșite.

f) Membrul trebuie să se asigure că toate datele furnizare de acesta necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate, înainte de cumpărarea unor servicii plătite.

g) Membrul trebuie să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, discriminatorii sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică sau fața de orice alt terț;

h) Membrul business trebuie să nu posteze, difuzeze sau să transmită material (imagine, text): pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel şi în orice formă; care promovează actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate; care promovează ura fata de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica, religie, dizabilități, sex, vârsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuala.

i) Membrul business trebuie să nu publice materiale care conțin viruși informatici sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

j) Membrul business trebuie să nu încarce, posteze, difuzeze sau să transmită în alt mod orice conținut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);

k) Membrul business trebuie să nu aibă conturi multiple în cadrul platformei, decât dacă acestea sunt pentru entități juridice diferite sau daca unitatea stomatologica respectiva are mai multe locatii unde isi desfasoara activitatea.

l) Membrul business trebuie să nu publice, difuzeze sau să transmită orice alt material care contravine, în orice fel, normelor legale in vigoare.

6. Responsabilitatile utilizatorilor platformei

Utilizatorul care contactează furnizori prin intermediul platformei trebuie să respecte următoarele reguli de utilizare:

a) Utilizatorul trebuie să se asigure că va furniza informațiile reale și corecte pentru care dorește să contacteze furnizori, oriunde acestea îi sunt cerute;

b) Utilizatorul trebuie să se asigure că înțelege modul în care funcționează platforma, ordinea de afișare și filtrele sale astfel încât serviciile furnizorilor contactați să fie cât mai apropiate de așteptările Utilizatorului;

c) Utilizatorul trebuie să nu contacteze în mod abuziv și excesiv furnizori din cadrul catalogului. În cazul clienților care realizează astfel de acțiuni ce pot fi considerate de tip spam, ne rezervăm dreptul de a limita temporar sau chiar permanent accesul la platformă în funcție de gravitatea faptei.

d) Utilizatorul trebuie sa folosească platforma în scopul definit și descris în acești “Termeni și condiții”. Nu se vor accepta comportamente ale utilizatorului care sugerează orice altă intenție din partea Utilizatorului, precum ar fi colectarea datelor cu caracter personal publice ale membrilor din cadrul platformei pentru orice alt scop.

7. Politica de confidentialitate

Prin utilizarea serviciilor oferite de către platforma, atât utilizatorii cât și membrii business vor furniza date cu caracter personal și special.

Toate informațiile referitoare la modalitatea în care OLDENT DIGITAL SRL prelucrează aceste date pot fi găsite in: Politica de confidențialitate.

Prin acceptarea Termenilor și a condițiilor, acceptați implicit și Politica de confidențialitate.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau a altor tipuri de comunicare asemănătoare nu implică renunțarea la acceptul dat pentru documentele “Termeni și condiții” sau “Politica de confidențialitate”.

8. Frauda

OLADENT DIGITAL SRL nu solicită Utilizatorilor sau Membrilor Business prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Utilizatorul / Membrul business își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

OLADENT DIGITAL SRL declină orice responsabilitate, în situația în care un Membrul business/Utilizator ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că reprezintă interesele OLADENT DIGITAL SRL. Utilizatorul sau Membrul business va informa OLADENT DIGITAL SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Următoarele scopuri, atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a platformei. OLADENT DIGITAL SRL își rezervă dreptul de a pune in mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

- de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metodă.

- de a altera sau de a modifica conținutul site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către OLADENT DIGITAL SRL către Membru business/Utilizator.

- de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

- de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către OLADENT DIGITAL SRL către Membru business/ Utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim/intenționat al conținutului.

9. Forța majora

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și in mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10. Informatii generale

Toate fotografiile, filmările și informațiile publicate pe site-ul oladent.ro rămân în proprietatea intelectuală a autorului. Drepturile de autor nu se transferă în nicio situație către OLADENT DIGITAL SRL.

Nu se admite postarea de fotografii, filmări, sau alte materiale care conțin persoane identificabile decât cu acceptul persoanei ori persoanelor reprezentate în cadrul lor. Obligația obținerii acestui accept revine exclusiv furnizorului care le publică și care posedă drepturile de proprietate intelectuală asupra respectivelor fotografii, filmări, sau alte materiale. OLADENT DIGITAL SRL nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele litigii născute ca urmare a publicării pe site a unor astfel de fotografii, filmări, materiale;

OLADENT DIGITAL SRL are dreptul de a șterge oricând materiale/informații publicate, conturi sau a bloca accesul unui utilizator.

Prin utilizarea serviciilor platformei, atât membrii business cât și clienții permit OLADENT DIGITAL SRL să îi contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, în scopuri ce țin de gestionarea și administrarea contului.

În cazul plăților online, compania nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de membru, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia este diferită de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai membrul business.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. Comanda va fi confirmată și considerată fermă în momentul în care se va emite factura fiscală de către companie.

OLADENT DIGITAL SRL poate denunța unilateral comanda efectuată de către membrul business, în urma transmiterii unei notificări adresate membrului business, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: neacceptarea de către banca emitenta a cardului Membrului, a tranzacției, în cazul de plății online; invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de OLADENT DIGITAL SRL, în cazul plății online; datele furnizate de către Membru pe site sunt incomplete sau incorecte; activitatea membrului business pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea OLADENT DIGITAL SRL și/sau partenerilor acestuia; pentru alte motive obiective;